Generic placeholder image

De CompetentieWijzer

De CompetentieWijzer woordenschat is een programma voor leerkrachten. De competentiewijzer biedt leerkrachten de mogelijkheid om door middel van een zelftest na te gaan welke leerkrachtvaardigheden met betrekking tot woordenschatonderwijs goed, voldoende of nog matig beheerst worden. De competentiewijzer geeft tevens aan welke leerkrachtvaardigheden nog verbeterd kunnen worden!

Generic placeholder image

Onderdelen

De competentiemeter onderscheidt drie deelgebieden waarop de competenties van woordenschatonderwijs gemeten kunnen worden;

  • Werken met woorden
  • Interactie
  • Geïntegreerd taalzaakvakonderwijs

Generic placeholder image

Uitvoering

De competentiemeter woordenschat biedt leerkrachten ook de mogelijkheid om concreet te werken aan de persoonlijke ontwikkelingsdoelen. De competentiemeter biedt concrete ontwikkelingsdoelen op de verschillende deelcompetenties. Doordat de competentiemeter meermalen ingezet kan worden, kan eenvoudig de ontwikkeling worden vastgelegd. De competentiemeter geeft de ontwikkeling grafisch weer en zet de verschillende metingen overzichtelijk in een grafiek.


Competentieniveaus

Welk competentieniveau past bij jou? Wanneer je je persoonlijke competentiemeting gaat uitvoeren, wordt ook gevraagd vooraf een inschatting te maken van je competentie-niveau. Hieronder staan de verschillende competentieniveaus beschreven. Lees ze rustig door en ga na welke beschrijving het beste bij jou past.

Niveau A Starter

Je hebt het gevoel dat je kennis over het onderdeel te vaag is; je weet er naar je eigen gevoel te weinig over bij de uitvoering van het onderdeel. De praktische uitvoering van het onderdeel gebeurt op gevoel en intuïtie; je weet eigenlijk niet of je het goed doet.

Niveau B Gevorderde

Je kennis over het onderdeel is helder; je weet voldoende van het onderdeel en je bent er ook zeker over. Je kunt het onderdeel goed verwoorden. De praktische uitvoering van het onderdeel gaat naar je idee voldoende maar je bent er niet zeker over alle onderdelen.

Niveau C Ervaren

Je kennis over het onderdeel is helder; je weet ruim voldoende van het onderdeel, je bent er ook zeker over en je kan het ook goed onderbouwen. De praktische uitvoering van het onderdeel doe je incidenteel bewust; je voert het onderdeel bewust uit maar niet planmatig. Je hebt redelijk zicht op de resultaten van je handelen en hoe je je inzet kunt veranderen om de resultaten te verbeteren.

Niveau D High performer

Je kennis over het onderdeel is zeer goed. Je weet veel van het onderdeel en je kunt die kennis ook in nieuwe situaties inzetten en aan anderen uitleggen. De praktische uitvoering van het onderdeel doe je planmatig en structureel; Je voert elk onderdeel doelgericht uit en kan die vaardigheden ook bij andere onderdelen inzetten. Je hebt zicht op de resultaten van je handelen. Je kunt anderen ondersteunen en van goede adviezen voorzien.

High Performer
Generic placeholder image

Woordenschat begint bij woorden

Kinderen leren nieuwe woorden doordat de leerkracht de nieuwe woorden bij de kinderen “brengt”. Elke dag worden nieuwe woorden geleerd. De vraag is alleen; wanneer moeten welke woorden worden aangeleerd?

Generic placeholder image

WoordenWijzer

De woordenlijst van WoordenWijzer.nl bestaat uit 27.000 woorden voor de basisschool. WoordenWijzer.nl is opgebouwd uit woorden voor de verschillende groepen. Elke groep kent een eigen woordenlijst. De woorden zijn op te roepen middels verschillende thema’s. Elk woord is ondergebracht bij minimaal 5 verschillende thema’s. Woordenwijzer geeft leerkrachten de mogelijkheid om systematisch aan woordenschat te werken. Daarnaast biedt woordenwijzer een automatisch registratiesysteem zodat de leerkrachten ondersteund worden in hun woordenschatonderwijs.